REGULAMIN KONKURSU

„ZŁOTA FAJERKA – DZIEDZICTWO POLSKICH SMAKÓW"

 

§ 1
Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja tradycji regionalnej, tradycyjnej potrawy regionalnej lub jej zmodyfikowanej wersji.

 

§ 2
Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu "Złota Fajerka – Dziedzictwo Polskich Smaków" w rozumieniu organizatorów są:
  - szkoły gastronomiczne (jeden uczeń może zgłosić jeden przepis),
  - organizacje społeczne i samorządowe: Koła Gospodyń Wiejskich, Domy Kultury, Kluby, Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne.

 2. Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych odbywa się wyłącznie drogą mailową przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu.

 3. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane są wyłącznie za wiedzą i zgodą reprezentowanych Podmiotów.

 

§ 3
Zasady konkursu

 1. Uczestnicy konkursu wysyłają zgłoszenia zgodnie z regulaminem wybranej kategorii uczestnictwa
  - szkoły gastronomiczne (jeden uczeń może zgłosić jeden przepis),
  - organizacje społeczne i samorządowe: Koła Gospodyń Wiejskich, Domy Kultury, Kluby, Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne.

 2. Zgłoszone prezentacje i przepisy ocenia Kapituła Konkursu,

 3. Ocena Kapituły Konkursu dotyczy inwencji, unikatowości, umiejętności wykorzystania produktów regionalnych, kreatywności (w przypadku przepisów zmodyfikowanych).

 4. Decyzje Kapituły Konkursu są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§ 4
Harmonogram konkursu

(uwaga! zmiany w harmonogramie)

 1. Rozpoczęcie konkursu następuje dnia 7.04.2017 r.

 2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia 15.01.2018 r. włącznie.

 3. Kapituła Konkursu oceni zgłoszenia w dniach 15.01-31.01.2018 r.

 4. Dla kategorii "szkoły gastronomiczne" w dniu 31.01.2018 r. Kapituła Konkursu wyłoni pięciu finalistów, którzy zmierzą się w bezpośrednim pojedynku podczas uroczystej Gali Finałowej. Regulamin finału zostanie ogłoszony w dniu 31.01.2018 r.

 5. Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się na pod koniec maja 2018 r. w czasie Warsaw Gastro Show 2018. Dokładny termin zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

 

§ 5
Nagrody

 

 1. Kapituła Konkursu przyznaje nagrody w dwóch kategoriach:
  - szkoły gastronomiczne,
  - organizacje społeczne i samorządowe.

 2. Laureaci pierwszego miejsca w dwóch wyżej wymienionych kategoriach otrzymują nagrodę Złotej Fajerki oraz nagrody rzeczowe.

 3. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca w dwóch wyżej wymienionych kategoriach otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 4. Wręczenie nagród odbywa się w podczas uroczystej Gali Finałowej.

 5. W szczególnych przypadkach Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień .

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Udział konkursie nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami ze strony zgłoszeniodawcy.

 2. Organizatorzy konkursu na każdym etapie Konkursu mogą dokonać zmian terminarza Konkursu jak i wykluczyć jego uczestników za zachowania nieetyczne.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniach konkursowych.

 4. Zgłoszenie do konkursu stanowi jednocześnie akceptację warunków regulaminu konkursu.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych zgłoszeń oraz publikacji wizerunku nagrodzonych podmiotów wraz z uczestnikami projektów.

 6. Zgłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)