Misja

Fundacja „Od pokoleń dla pokoleń” powstała w roku 2012. Jej misja zawiera się już w samej nazwie „Od pokoleń dla pokoleń”: chodzi o wypełnienie działań taką treścią, która w jak najszerszym spektrum będzie tworzyła i obudowywała mosty i więzi międzypokoleniowe, łączyła starsze pokolenie z młodszym. To wspieranie dialogu, szerzenie i przekazywanie wiedzy. To propagowanie rodzimej tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulinarnych, bo gdzie, jak nie przy wspólnym posiłku można się spotkać, poznać, porozmawiać?

Fundacja „Od pokoleń dla pokoleń” jest finansowana ze źródeł zewnętrznych (dotacje celowe, granty) oraz własnej działalności gospodarczej (marketing, promocja, organizacja eventów, wydawnictwa).

Ludzie

Piotr Siegel

Piotr Siegel

Prezes Fundacji
Konrad Sawczuk

Konrad Sawczuk

Przewodniczący Rady Fundacji
Piotr Radecki

Piotr Radecki

Członek Rady Fundacji
Grzegorz Rogowski

Grzegorz Rogowski

Członek Rady Fundacji