Projekty
#
30.03.2017
Konkurs „Złota Fajerka – Dziedzictwo Polskich Smaków” jest organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni. Jego celem jest przede wszystkim zachowanie i popularyzacja tradycyjnych potraw regionalnych, rozwinięcie swoistego międzypokoleniowego dialogu kulinarnego.
#
25.03.2016
Projekt skoncentrowany na promocji rozwoju żeńskiej siatkówki na Mazowszu. Jego celem jest popularyzacja siatkówki oraz wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów na terenie całego regionu.
#
15.01.2016
Projekt edukacyjny, przeznaczony zarówno dla młodzieży szkolnej jak i osób starszych, a realizowany przy współpracy mediów lokalnych - radia, prasy, portali internetowych.
#
05.12.2015
Ideą przewodnią konkursu Szkoła z Tradycją jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot. Konkurs ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości.
#
22.03.2015
Projekt edukacyjny fundacji "Od pokoleń dla pokoleń" realizowany we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. W jego ramach na Mazowszu i na Śląsku zostało zorganizowanych ponad 60 wykładów prowadzonych przez znanych naukowców.