Szkoła z tradycją

Ideą przewodnią konkursu Szkoła z Tradycją jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot. Konkurs ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości.

Konkurs „Szkoła z Tradycją” przeprowadzony pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem. Jak dotychczas odbyły się dwie jego edycje.

 

ROK 2014

 Kapituła Konkursu

Józef Zych            - Marszałek Sejmu RP II kadencji;
Andrzej Halicki
    - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji
                                  Odpowiedzialności Konstytucyjnej;
Andrzej Blikle       - informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady
                                 Języka Polskiego, mistrz cukierniczy;
Jan Bajno             -  prezes zarządu SBRzR;
Waldemar Dziak  - profesor zwyczajny, wykładowca Collegium Civitas;
Andrzej Stański   - historyk, autor konkursu;
Piotr Siegel           - koordynator  Projektu, prezes fundacji „Od pokoleń dla
                                  pokoleń”.

LAUREACI

I miejsce (5 tys. złotych) 

Projekt "Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia" przygotowany przez szkołę podstawową im. księdza Jana Twardowskiego w Barłominie (woj. pomorskie) za „przywracanie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego ogniskuje się życie małych wspólnot oraz konsekwencję w kultywowaniu wieloletniej szkolnej tradycji której istotą nie są zaangażowane w jej realizację środki, a zaangażowanie uczestników”.


II miejsce (3 tys. złotych) 

Projekt "Jak pamiętamy" przygotowany przez szkołę podstawową nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) za „ważne oddziaływanie tradycji szkolnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz twórcze podejście do kultywowania tradycji narodowych”.


III miejsce (2 tys. złotych) 

Projekt "Koncert Charytatywny" przygotowany przez gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie (woj. wielkopolskie) za „pomysłowość, zaangażowanie w kontynuację i rozwój szkolnej tradycji oraz kształtowanie postaw obywatelskich w duchu odpowiedzialności za innych”.


Wyróżnienie (zaproszenie na Galę w Senacie, trzydniowe zwiedzanie Warszawy)

Dodatkowo Kapituła wyróżniła projekt "Пізнаймо краще наших сусідів" ("Poznajmy lepiej naszych sąsiadów") ukraińskiego gimnazjum im. Markiana Szaszkiewicza w Czortkowie (obwód tarnopolski).

 

ROK 2015

 Kapituła Konkursu

Józef Zych            - Marszałek Sejmu RP II kadencji;
Andrzej Halicki
    - Minister Administracji i Cyfryzacji;
Andrzej Blikle       - informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady
                                 Języka Polskiego, mistrz cukierniczy;
Jan Bajno             -  prezes zarządu SBRzR;
Waldemar Dziak  - profesor zwyczajny, wykładowca Collegium Civitas;
Andrzej Stański   - historyk, autor konkursu;
Piotr Siegel           - koordynator  Projektu, prezes fundacji „Od pokoleń dla
                                  pokoleń”.

LAUREACI

I miejsce (5 tys. złotych) 

"Festiwal kultur" organizowany od siemiu lat przez szkołę podstawową nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku (woj. białostockie) za „twórcze podejście, konsekwencję w realizacji i zdolność „zarażania” innych bogactwem tradycji regionalnych”.


II miejsce (3 tys. złotych) 

Klub Wolontariusza i Obywatela od 2008 r. prowadzony przez szkoły im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu (woj. małopolskie) za „ rozwijanie w uczniach umiejętności animacyjnych i organizatorskich, nabywanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania inicjatyw i organizacji społecznych, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym ”.


III miejsce (2 tys. złotych) 

Projekt „Przedświąteczne spotkanie dla osób starszych i samotnych” przygotowany przez Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie (woj. kujawsko-pomorskie) za „zapoczątkowanie tradycji szkolnej podtrzymującej więzi międzypokoleniowe, których istotą jest szacunek i zaangażowanie uczestników”.