Szkoła z Tradycją


Konkurs „Szkoła z Tradycją” pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem (minimum trzy edycje). Istotą tego projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot. Konkurs ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości.                                                                     

                                           Konkurs odbywa się na www.szkolaztradycja.org

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zamieszczone będą na interaktywnej stronie internetowej konkursu http:/www.szkolaztradycja.org/ . Finaliści (około 10 szkół) wyłaniani są przez głosowanie w Internecie i na Facebook’u przez dowolną liczbę internautów. Kapituła przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Kapituła oceniać będzie zgłoszone projekty pod kątem pomysłowości, oddziaływania edukacyjnego, wychowawczo-społecznego oraz nowatorstwa i zaangażowania. Weźmie też pod uwagę znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój regionu oraz umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym.

                                      Nagrody

Nagrodzone szkoły otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe:

I miejsce -    5 tys. pln,

II miejsce -  3 tys. pln.

III miejsce - 2 tys. pln,

                                Kapituła Konkursu :  


Waldemar Dziak -  profesor zwyczajny, wykładowca Collegium Civitas

Andrzej Halicki    - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Jan Bajno             -  prezes zarządu SK Banku

Andrzej Blikle      - informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, mistrz cukierniczy.

Józef Zych            - Marszałek Sejmu II kadencji

Piotr   Siegel        - koordynator  Projektu, prezes fundacji „Od pokoleń dla pokoleń”

Andrzej Stański   - historyk, autor konkursu

                                       KONKURS ZAKOŃCZONY


I miejsce (5 tys. złotych)  projekt -  Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia przygotowany przez szkołę podstawową im. księdza Jana Twardowskiego w Barłominie (województwo pomorskie) za „przywracanie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego ogniskuje się życie małych wspólnot oraz konsekwencję w kultywowaniu wieloletniej szkolnej tradycji której istotą nie są zaangażowane w jej realizację środki, a zaangażowanie uczestników”.

II miejsce (3 tys. złotych)  projekt -  Jak pamiętamy przygotowany przez szkołę podstawową nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu (województwo lubuskie) za „ważne oddziaływanie tradycji szkolnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz twórcze podejście do kultywowania tradycji narodowych”.

Na III miejscu (2 tys. złotych)  projekt -  Koncert Charytatywny przygotowany przez gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie (województwo wielkopolskie) za „pomysłowość, zaangażowanie w kontynuację i rozwój szkolnej tradycji oraz kształtowanie postaw obywatelskich w duchu odpowiedzialności za innych”.

Dodatkowo Kapituła przyznała wyróżnienie (zaproszenie na Galę w Senacie, trzydniowe zwiedzanie Warszawy) ukraińskiemu gimnazjum im. Markiana Szaszkiewicza w Czortkowie (obwód tarnopolski) za projekt Пізнаймо краще наших сусідів (Poznajmy lepiej naszych sąsiadów).

W poniedziałek 12. stycznia w gmachu Senatu RP, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Szkoła z tradycją” pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Nagrody wręczał prezes SK banku Jan Bajno.

 Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka Senatu RP - Joanna Urban, witając wszystkich obecnych: delegacje dzieci i opiekunów z nagrodzonych szkół, członków Kapituły oraz przedstawicielkę Muzeum Historii Polski - Ewę Wierzyńską. Następnie głos zabrał członek Kapituły,prezes SK banku Jan Bajno szczególnie serdecznie witając gości z Ukrainy oraz krótko opowiadając o historii i tradycji bankowości spółdzielczej. – Wg mnie najważniejsze są nasze małe tradycje lokalne. To one niosą wartość przez lata i karmią naszą pamięć – powiedział ambasador konkursu, znany aktor Łukasz Nowicki, przy okazji opowieści o tym jak rodziły się tradycje w jego rodzinie.
"Nie jesteście sami" - tak zakończył swoje wystąpienie o znaczeniu tradycji, zwracając się do gości z Ukrainy, członek Kapituły, prof. Waldemar Dziak.
Później przystąpiono już do wręczania nagród: oprócz czeku z nagrodą każda delegacja otrzymała dyplom i specjalną tabliczkę z napisem „Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła z tradycją 2014”.

Prezes SK banku Jan Bajno zaskoczył wszystkich: – Ufundowałem prywatną nagrodę dla naszych ukraińskich gości – powiedział wręczając dyplom wyraźnie poruszonej tym gestem delegacji zza wschodniej granicy.

Nagrody rzeczowe, książki i wydawnictwa multimedialne, ufundowało laureatom Muzeum Historii Polski.

Później wszyscy laureaci i goście wyruszyli na zwiedzanie Sejmu i Senatu RP. Na zakończenie wysłuchali krótkiego wykładu o historii polskiego parlamentaryzmu i wzięli udział w inscenizacji obrad Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Poniżej zdjęcia z Gali w Senacie RP