Szkoła z Tradycją


Konkurs „Szkoła z Tradycją” pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem (minimum trzy edycje). Istotą tego projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot. Konkurs ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości.

                                                                                  

                                           Konkurs odbywa się na www.szkolaztradycja.org

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zamieszczone będą na interaktywnej stronie internetowej konkursu http:/www.szkolaztradycja.org/ . Finaliści (około 10 szkół) wyłaniani są przez głosowanie w Internecie i na Facebook’u przez dowolną liczbę internautów. Kapituła przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Kapituła oceniać będzie zgłoszone projekty pod kątem pomysłowości, oddziaływania edukacyjnego, wychowawczo-społecznego oraz nowatorstwa i zaangażowania. Weźmie też pod uwagę znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój regionu oraz umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym.

Edycję konkursu kończy uroczysta gala wręczenie nagród Warszawie, we wrześniu  2014 roku.

 

                                     Nagrody

Nagrodzone szkoły otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe:

I miejsce -    5 tys. pln,

II miejsce -  3 tys. pln.

III miejsce - 2 tys. pln,

 

                                Kapituła Konkursu :  


Waldemar Dziak -  profesor zwyczajny, wykładowca Collegium Civitas

Andrzej Halicki    - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Jan Bajno             -  prezes zarządu SK Banku

Andrzej Blikle      - informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, mistrz cukierniczy.

Józef Zych            - Marszałek Sejmu II kadencji

Piotr   Siegel        - koordynator  Projektu, prezes fundacji „Od pokoleń dla pokoleń”

Andrzej Stański   - historyk, autor konkursu